Yayınlar | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Yayınlar

SCI – SSCI – AHCI – ESCI ve Alan İndeksi
Yenice, M.S. & Yağmur, E. (2022). A holistic conservation and development approach for Gaziantep Rumkale archaeological site. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development,  ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2021-0146 [Wos – ESCI]
Görücü, Y. & Yenice, M.S. (2019). A Comparative Analysis of the Spatial Characteristic of Apartment Buildings in Gaziantep, Turkey. ICONARP International Journal of Architecture & Planning. Volume 7, Issue 2, 608-625. doi: https://doi.org/10.15320/ICONARP.2019.100 [Wos – ESCI, Avery Index, ICONDA]
Yenice, M.S. (2013). İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 430-439. [Wos – SSCI]
Kalyenci Anber, D. (2021). Mimarların tasarım sürecinde kullanıcı profili oluşturma yöntemleri ve empatik yaklaşımları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Mustafa İNCESAKAL)
Türkyılmaz, H. (2021). Hastanelerde bütünleşik iç mekân tasarımlarında BIM optimizasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Mehmet SAKİN)
Bingöl, Y. (1998 ). İshak Paşa Sarayı. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
ATIF YAPAN ESER 2019 2020 2021 2022 2023
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergiler veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplar
Diğer uluslararası endeksler tarafından taranan dergiler veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölümleri
Ulusal hakemli dergiler veya ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış
kitaplar
TOPLAM

Sayfa yapım aşamasındadır…