Vizyon & Misyon | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz, mimarlık alanlarında, ülke – bölge ihtiyaçlarının karşılanmasına ve gelişmesine katkıda bulunan, çevreye ve toplumsal sorumluluklara duyarlı, öncü, saygın ve tercih edilen bir İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olabilmektir.
MİSYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir mesleki bilgi ve donanıma sahip güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevre duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.
DEĞERLER TEMEL YETKİNLİK
Çalışkanlık Öğrenci Odaklılık
Dürüstlük Kişiselleştirilmiş ve Uygulamalı Eğitim Öğretim
İnsan İlişkileri Yenilik ve Girişimcilik
Zamanında – Kaliteli İş Yapmak Dönüşüm ve Adaptasyon
Şeffalık – Hesap Verebilirlik Toplumsal Duyarlılık