Bölüm Başkanının Mesajı | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli öğrenciler,

İç mimarlık ve çevre tasarımı, kullanıcı ihtiyaçları ve ekonomik olanaklar çerçevesinde insanların yaşam kalitesini artırmak üzere en uygun yaşam alanlarını planlayan, tasarlayan, detaylandıran, uygulayan ve denetleyen bir bilim ve uğraş alanıdır. Tasarım, yapım-yönetim, malzeme bilgisi, teknoloji, kültür – sanat ve estetik gibi farklı birçok yönü birlikte barındırmaktadır. Dolayısıyla programın eğitim yaklaşımı, tüm bu yönleri içeren çok yönlü bir yapıya sahiptir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2012 yılında akademik hayatına başlamıştır. Programın amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeyde mesleki bilgi ve donanıma sahip, güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinler–arası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevre duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.

Bölüm öğretim planı temelde tasarım, kültür ve sanat tarihi,  yapı bilgisi ve üretim sistemleri, bilgi teknolojileri olmak üzere dört ana başlık altında kuramsal ve mesleğe yönelik ve bilgi ve beceri kazandıran sanat ve tasarım içerikli atölye, stüdyo ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. Deneyimli eğitim kadromuza, seçkin üniversitelerden akademisyenler ve sektörden profesyoneller de destek vermektedir.

Lisans eğitim süresince, Erasmus öğrenci değişim programı ile eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapma imkânı sunulmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler mimarlık, görsel iletişim tasarımı alanlarında yandal veya çift anadal yapma olanağına sahiptirler.

Çağdaş öğretim programı, deneyimli akademik kadrosuna sahip Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,  iç mimar olmayı isteyen siz değerli adayları beklemektedir.

Dr. Esra AVLANMAZ BİLECEN