İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Bölüm Başkanının Mesajı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2012 öğretim yılında, eğitim öğretime açılmış, merkezi ÖSYM sınavından eşit ağırlıklı (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır. 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde açılan tezli ve tezsiz yüksek lisan programlarına her dönem 10’ar T.C. uyruklu ve 5’er yabancı uyruklu öğrenci almaktadır. Doktara ve sanatta yeterlik programının açılış hazırlıkları da sürmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mimarlık ve iç mimarlık, iç mekan donatım elemanları,  deneysel ve prestij mimarlığının uygulama alanı bulduğu endüstri fuarları ve stant tasarımı, çevre tasarımı, kentsel donatım elemanları tasarımı ve kurumsal kimlik oluşturmaya kadar uzanan disiplinler arası eğitim ve öğretimi veren bir tasarım programıdır.

Binlerce yıldan beri Dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, çağdaş kültürlere ilham kaynağı olmuş Anadolu, bu yeni sektörler için de ilham kaynağı olacak alt yapıya ve üstün nitelikli insan potansiyeline sahiptir. Bölümümüz, Türk insanının antropometrik ölçülerine uygun, işlevsel ve ergonomik, kültürel kimliğimizi yansıtan estetik mekanlar ve ürünler tasarlama becerisine sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu Türkiye’yi yurtiçinde ve yurtdışında başarı ile temsil edebilecek, endüstrileşme ve küreselleşme sürecinde kendi kültür ve sanat değerlerimizden ilham alan, sorun çözme becerisi gelişmiş, çok yönlü, üretken, çağdaş ve nitelikli iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz, verdiği eğitim-öğretimle mezunlarını insanın içinde yaşadığı çevrede her şeye; ev, ofis, fuar ve fuar stantları, alışveriş merkezleri, restoranlar, eğitim yapıları, kültür yapıları, sağlık yapıları, yapı elemanları, ürün tasarımı, cephe tasarımları, kentsel ve çevresel alanlarda donatım elemanları tasarımı, koruma ve yeniden işlevlendirmeden ve kurumsal kimlik oluşturmaya kadar her şeye dokunarak özgün tasarımlara, onlara işlevsellik, estetik ve konfor katarak yaşamın kalitesini yükseltecek bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bölümümüz mezunlarının mesleklerini başarı yapabilmeleri için eğitim-öğretim programları, disiplinler arası konularda araştırma, problem bulma, sentez ve analiz edebilme,  çözümleme kişisel becerilerin geliştirecek, teknoloji kullanabilen, adaptasyon ve ekip çalışması ruhu veren, yetenek ve becerilerini geliştirecek formatta hazırlanmıştır. Öğrenimini başarı ile yürüten bir öğrencilerinize eğitim- öğretim sınav yönergesine uygun olarak  “yan dal” veya “çift anadal” lisans öğrenimi de yapabilirler.

Bölümümüzde verilen eğitim öğretim akademik programla sınırlı değildir. Öğrencilerin, Türk kültür ve sanatının tanıtılması ve dünya kültürü ile bütünleşebilmesi için uluslararası yaz okulları açmayı, uluslar arası sanat ve tasarım sempozyumları, atölye çalışmaları düzenlemeyi, yapılan sanat ve tasarım etkinliklerine katılarak öncü bir görev üstlenmeyi, Türkiye’yi yurtiçinde ve yurtdışında başarı ile temsil edebilecek, endüstrileşme ve küreselleşme sürecinde kendi kültür ve sanat değerlerimizden ilham alan, sorun çözme becerisi gelişmiş, çok yönlü, üretken, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

 

Prof. Dr. Yüksel Bingöl