İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Bitirme Projesi

Mezuniyet Projesi,  öğrencinin iç mimarlık ve çevre tasarımı öğretim programı çerçevesinde okuduğu derslerde edindiği bilgi ve becerilerden oluşan meslek formasyonunu üst düzeyde geliştirmeye ve bunun sonucunu değerlendirmeye yönelik kısmen güdümlü bireysel bir çalışmadır. Öğrencinin mezuniyet projesi alabilmesi için sekizinci yarıyıla kadar aldığı ön koşullu dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir.

Öğrenciden kazandığı bilgi ve becerilerini kullanabileceği iç mimari ve çevre tasarımı alanında kendine verilen bir konuda;  insan gereksinimleri, kültür, teknoloji, iç mekan-dış mekan ilişkisi,  tasarımın düşünsel temel ifadesini, yaratıcılık, özgünlük, işlev ve mekân organizasyonlarına ilişkin tasarım ilkelerini, yapım teknolojisini, malzeme ve renk kullanımını,  mekân standartları ve donatı tasarımlarını ifade ederek projelendirmesi istenir.

Öğrenci kendisine verilen bir konuda, gereksinimler doğrultusunda alan analizi, kültür, teknoloji, iç mekan-dış mekan ilişkisini,iç mekanda yapıdan bağımsız yapısal eklemeleri, tasarım ve malzeme kararları ve detaylandırma, modelleme ve uygulamaya yönelik tasarım önerilerini,ön inceleme dosyası,  kavram paftası, işlevsel şemalar, vaziyet, yerleşim ve diğer planlar, kesitler, perspektifler, özel mekan parçaları, iç mekan donatım elemanları, mobilyalar ve kullanılacak malzeme paftalarını hazırlar ve ara jürilerde sunar.

Öğrenci ara jürilerde aldığı kritikler doğrultusunda, uygulama ve üretim konularına yönelik çalışmaları projelendirerek final jürisine hazırlar ve dönem sonunda;  öğretim üyeleri ve meslek deneyimi olan oda temsilcilerinden oluşan en az beş kişilik açık jüri önünde sunum ve raporları görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde savunarak mesleki yetkinlik onayı alarak mezun olmaya hak kazanır.

Prof. Dr. Yüksel Bingöl