Makaleler | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Makaleler

Karadayı Yenice, T. & Ararat, M. (2022). Turkish bath tradition: The example of Gaziantep, Turkey. International Journal of Intangible Heritage, 17, 198-210. [AHCI]
Erman, O.  & Geyyas, L. F. (2022). Konut ve Kültür İlişkisi Bağlamında Gaziantep Geleneksel Konutunda Üretimin Mekâna Yansıması . Milli Folklor 17(135) , 173-189. [AHCI]
İslamoğlu, E. & Karadayı Yenice, T. (2022). Cultural Perception Performance Assessment of Adaptively Reused Heritage Buildings: Kilis Eski Hamam Case Study. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10 (1),203-220 . https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.200. [ESCI]
Yenice, M.S. & Yağmur, E. (2022). A holistic conservation and development approach for Gaziantep Rumkale archaeological site. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development,  ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2021-0146 [ESCI]
Görücü, Y. & Yenice, M.S. (2019). A Comparative Analysis of the Spatial Characteristic of Apartment Buildings in Gaziantep, Turkey. ICONARP International Journal of Architecture & Planning. Volume 7, Issue 2, 608-625. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2019.100 [ESCI]
Yenice, M.S. (2013). İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 430-439. [SSCI]