Lisansüstü Tezler | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Lisansüstü Tezler

Melisa Büşra DEDECAN (2022). Okul bahçelerinin çocuk dostu planlama ve tasarım bağlamında değerlendirilmesi:Şanlıurfa kenti örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Gülfem ALPTEKİN (2022) Ahşap malzeme kullanımının kafe iç mekan tasarımında mekan algısına etkiler. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Melisa Ayşe DOĞAN (2022). Geleneksel Kilis evleri iç mekân tasarımı. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Dilay Anber KALYENCİ (2021). Mimarların tasarım sürecinde kullanıcı profili oluşturma yöntemleri ve empatik yaklaşımları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Hatice TÜRKYILMAZ (2021). Hastanelerde bütünleşik iç mekân tasarımlarında BIM optimizasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.