Kitap & Kitap Bölümü | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Kitap & Kitap Bölümü

Oğuzoğlu, Y. & Yenice, M.S. (2023). Bursa. Editör:Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, M.Serhat Yenice. Türklerde Çevre ve Şehircilik Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç, C.2. s.117-122, T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023). Planlama Pratiğinin Kurumsallaşması ve Planlama Deneyimleri.  Editör Özer Karakayacı. Cumhuriyet Dönemi Kent Planlama ve Kentleşme Politikaları. s.51-71. TASAV.
Yenice, M.S. (2023). Meram, Ed.Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, Konya İli ve İlçelerinin Tarihî Süreç Çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği .s.27-30, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023). Kentsel Dönüşüm Vizyonu: Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Editör:Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, M.Serhat Yenice. Türklerde Çevre ve Şehircilik Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç, s.425.434, T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023). Karatay, Ed.Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, Konya İli ve İlçelerinin Tarihî Süreç Çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, s.23-25, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023).  Kentlerin Modernizasyonu: İlk Planlama Deneyimleri. Editör:Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, M.Serhat Yenice. Türklerde Çevre ve Şehircilik Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç, s.317.322, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023). Selçuklu, Ed.Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, Konya İli ve İlçelerinin Tarihî Süreç Çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği .s.31-33, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Yenice, M.S. (2023). Konya, Ed.Yusuf Küçükdağ, Caner Arabacı, Koray Özcan, Konya İli ve İlçelerinin Tarihî Süreç Çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği .s.1-27-30, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını.
Bingöl, Y. (1998 ). İshak Paşa Sarayı. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.