2019-2020 Eylül Tek Ders Sınavları Hakkında | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

2019-2020 Eylül Tek Ders Sınavları Hakkında

2019-2020 Eylül Tek Ders Sınavları Hakkında

BAŞVURULAR

Tek Ders Başvuru Tarihleri: 07-11 Eylül 2020

Öğrencilerimizin ekte yer alan tek ders sınav başvuru formunu doldurup danışman onayı alarak transkript belgeleriyle birlikte (öğrenci işleri müdürlüğü) ilgili fakülte /yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Danışman onayı alındıktan sonra mali işler biriminde ödeme işlemlerinin tamamlanması sonucu formları başvuru tarihleri arasında gsmf@hku.edu.tr veya hmerve.tatli@hku.edu.tr,  adreslerine e- posta göndermeleri gerekmektedir.

*Sınavlar 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Derslerin hangi gün yapılacağını bölüm sekreterliğinden öğrenebilirsiniz.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 28 – (Değişiklik: RG- 9/5/2020 – 31122)

(12) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine:

  1. a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl iki ek sınav, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
  2. b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
  3. c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Aralıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişkisi kesilir.

ç) Ek sınav ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

  1. d) Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Ek Dosyalar


Tek Ders Sınav Başvuru Formunu

Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Etiketler