Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Doç. Dr. M. Serhat YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mehmet Murat ULUĞ
Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL
Öğretim Görevlisi Mehmet VANLIOĞLU
Öğretim Görevlisi Dilşat Deniz ÖLEKLİ
Öğretim Görevlisi Kübra TATAR GÜLLÜ
Öğretim Görevlisi Nurullah AKBULUT
Araştırma Görevlisi Mine ÖZOVACI KILIÇ
Araştırma Görevlisi Esra İSLAMOĞLU
Araştırma Görevlisi Şeyma İNCESAKAL
Doç. Dr. Nihat ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Ebru YAZGAN SERİNKAYA
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Öğretim Görevlisi Gökçen YİĞİT HANÇER
Öğretim Görevlisi Çiğdem DARICI
Öğretim Görevlisi Gizem GEZİNMEZ
Öğretim Görevlisi Derya HİDAYET
Öğretim Görevlisi Duygu KALEOĞLU ÖZSEVER
Öğretim Görevlisi İhsan KÖSEOĞLU
Öğretim Görevlisi Emel GÜNEL
Öğretim Görevlisi Erengül İYİEKİCİ
Öğretim Görevlisi Esra AVLANMAZ BİLECEN
Öğretim Görevlisi Figen KÖKTEN
Öğretim Görevlisi Selin AKCAN
Öğretim Görevlisi Akif UĞRAŞ
Öğretim Görevlisi Selin Sedef ERBAŞ
Öğretim Görevlisi Abdulkadir ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL

Akademik Geçmiş
Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi
Yüksek Lisans : ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Koruma ve Restorasyon Ana Bilim Dalı
Doktora : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Telefonu :
Odası :
E-Posta : aydanur.yenel@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Aydanur YENEL
Araştırma Konuları
Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Tarihi Çevrelerde ve Kentsel Sit Alanlarında Restorasyon; Tek Yapı Ölçeğinde Koruma ve Restorasyon, Endüstri Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi, Tarihi Çevrede Çağdaş Yapılaşma

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   “Ankara Kalesi, Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi”(“Re-use Adaptation Proposal for Hatipoğlu Mansion in Ankara Citadel”), Ankara Araştırmaları Dergisi(Journal of Ankara Studies)-VEKAM DERGİSİ,-doi: 10.5505/jas.2015.84803  JAS 2015; 3–1 | Sayfalar 54 – 77, Haziran, 2015, Ankara

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   “Tarihöncesi, Erken Tarih Mimarlığı(MÖ 10.000-MÖ 300) ile Antik Dünya ve Erken Hıristiyanlık Mimarlığı(MÖ 600-MS 600) Arasındaki Dönemin Toplumsal Yapı ve Sanat Etkileşiminin Mimari Eserler Açısından Gelişim Süreci(Anadolu-Önasya)”/ (The Development Process of Social Structure And Art Interaction in Terms of The Architectural Works in Between the Periods of Prehistorical Early Historical Architecture (BC 10.000-BC 300) and Architecture of The Ancient World And Early Christianity(600 BC-AD 600), I. Odessa Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 15-25 Mayıs 2011, Ukrayna
 
 
“(MÖ 2000-MÖ 1200) Hitit Başkenti Hattuşaş(Boğazköy) Yerleşiminde Heykel Kullanımı”(“Use of Sculpture in the Settelement of Hittite’s  Capital Hattusha(Boğazköy)(BC 2000-BC 1200)”, I. Uluslararası Sanat ve Kültür Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 11-16 Kasım 2011, Italya-Lecce
 
 
“Sanat”: Mimarlık, Mekan ve Bellek” Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 27-29 Kasım 2012, Ankara
 
 
“Diyalog Olarak Mimarlık”, Uluslararası Sanat-Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ss.125-130, 21-23 Kasım 2013, Sakarya
 
 
“Türkiye’ de Kültürel Mimari Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik: Pul Müzesi”, VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Selçuk Üniversitesi, 16 Mayıs 2014, Konya
 
 
“Shared History, Culture and Architectural Identity in India”, “Hindistan’da Ortak Tarih, Kültür ve Mimari Kimlik”, III International Turkish Art, History and Folklore Congress/Art Activities(III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri), 20-26 Eylül 2014, ss. 365-372, Delhi-Hindistan(India)
 
 
Atatürk Orman Çiftliği:“Geleneksel Mimarlık Mirası”: Bira Fabrikası Hamamı, AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin University, 19-22  Mayıs 2016, Berlin, Germany
 
 
“Evalution of Cultural Architectural Areas as “Archaeopark” Projects”, Kerpic’18-Back to Earthen Architecture: industrialized, injected, rammed, stabilized 6.International Conference; Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Chapter 21, pp.191-200, 1-2 June 2018, (Yayın Linki:PDF from the iBoo Press House web page at  http://iboo.com/ia/kerpic/18/kerpic2018.html)

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1   “Comparative Bulgaria Houses and Traditional Ottoman Period Houses Within the Context of Common History, Culture and Identity in Bulgaria”, Developments in Science and Engineering, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Chapter 37, ss.498-543, 2016.
 
“Architecture of Bath Double IV Murad”, Kitap Adı: “Recent Researches in Science and Landscape Management”, Yayımcı: İngiltere Cambridge Scholars Publishing, U.K., Chapter 43, ss.579-624, Nisan 2018(Yayın Linki:http://www.cambridgescholars.com/recent-researches-in-science-and-landscape-management).

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   “Kırdan Kentten-Paşalar Köyü”, Ocak-Şubat 2013/369 (50. YIL MİMARLIK-1963-
2013), s.33, Düzce/Akçakoca   
 
“Ankara Resim ve Heykel Müzesi”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Dergisi, 1 Şubat 2013 Cuma, Sayı 1350, s. 20, Ankara
 
“Restorasyon Nedir?” Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Dergisi, Sayı: 19_13-16,
Şubat 2016

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   “Kentsel Koruma”-Kültürel Dokunun Mimari Tasarıma Etkisi: Çerkeş Örneği”. Diyarbakır Mimarlık ve Kent Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yayınları, ss.168-175, 02-03 Aralık 2011, Diyarbakır       
Toplumsal Açıdan “Tasarım Olgusu”, 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: “Disiplinlerarası Tasarım”, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ss.293-303, 27-28-29 Nisan 2015, Ankara

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   Ankara-Yenimahalle Evleri(1945)’ nin Koruma Projeleri Çalışmaları, 1990
Koruma Raporu, Koruma İmar Planı(1/1000) ,
Yeni Yapılacak Binalarda Konut Uygulama Projeleri(1/100)
Hazırlayan: Yenimahalle Belediyesi-İmar Müdürlüğü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi birlikteliği, 1990, Yenimahalle, Ankara
 
Kentsel Dönüşüm Projeleri, 2001
I -“Doruk Tepe ”(TV. Vericisi-Şentepe), 2001
II-“Şentepe Yamaçevler ”(Karşıyaka Mezarlığı), 2001
III-“Pamuklar Vadisi ”(Keçiören Belediyesi Sınırı), 2001
-Planlama Raporu,
-Uygulama İmar Planı(1/1000),
-Kentsel Tasarım Projeleri(1/1000),
-Konut Uygulama Projeleri(1/100)
 Hazırlayan: Yenimahalle Belediyesi-A.P. K. Müdürlüğü, 2001, Yenimahalle, Ankara


9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1   Yenimahalle Belediyesi, İmar Müdürlüğü’nde; İmar Müdürü(1989-1992)   
Yenimahalle Belediyesi, İmar Müdürlüğü’nde; İmar Müdürü(1999-2000)
Yenimahalle Belediyesi, Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğü’nde; A.P.K. Müdürü(2000-2004)  
Atılım Üniversitesi-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde; Tam-Zamanlı Öğretim Görevlisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı-(Vekâleten)Yrd. Doç. Dr.(2009)
Atılım Üniversitesi-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı-(Kurucu Başkan-Asaleten) Yrd. Doç. Dr.(2010-2014)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Mimarlar Odası Ankara Şubesi; Bilirkişi Üst İzleme Komisyon Üyeliği, 2004-2008
Ulusal düzeyde, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Akademik Konseyi(ETAK) Üyeliği, A.T.Ü., 2010-2014
Fakülte Kurulu Üyeliği, A.T.Ü., 2009-2015
Bulgaristan Bilimler Akademisi, Balkan Kültürel Araştırma Enstitüsü Derneği Üyeliği, A.T.Ü., 2012-2015
Mimarlık Bölümü Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi(Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yönetim Kurulu Kararı), A.T.Ü., 2015-2016
Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği(KORDER) Üyeliği, 2012-2018
Fakülte Kurulu Üyeliği, H.K.Ü., 2018