Tanıtım | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Tanıtım

Değerli adaylar, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2012 yılında akademik hayatına başlamıştır. 2018 yılı akademik yılından itibaren Yüksek Lisans programı ile lisansüstü eğitim hayatını sürdürmektedir. Bölümümüz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Fakülte binasında İç Mimarlık Tasarım Proje-Tasarım Stüdyoları,  Temel Tasarım Stüdyosu, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve Malzeme-Ürün laboratuvarı bulunmaktadır. Üniveriste kütüphanesinde Mimarlık-Tasarım ve Sanat alanında güncel yayınlara ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte abone olunan birçok veritabanından uluslararası düzeydeki güncel mesleki yayınlara erişilebilmektedir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü TM-1 (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.  15 öğrenci tam burslu, 15 öğrenci yarı burslu ve 40 öğrenci ücretli olmak üzere 70 öğrenci kontenjanına sahiptir. Bununla birlikte öğrenim süresi boyunca öğrencilerin başarı burslarından yararlanma imkânı da bulunmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü birincilik derecesi ile tamamlayan öğrencilerimiz tam burslu olarak Tezli ve Tezsiz lisansüstü eğitimlerine devam ederek alanlarında uzmanlaşmaları teşvik edilmektedir.
HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, öğrencilerine Erasmus öğrenci değişim programı ile eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürme imkânı sunmaktadır. Bölümümüz başarılı öğrencileri, ilgili Yönetmelik kapsamındaki şartları da sağlamak koşulu ile; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde çift anadal yaparak çift diploma ile mezun olma imkanına sahiptir. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü öğretim planı, TasarımKültür-Sanat tarihiYapı-Malzeme Bilgisi ve Bilgi teknolojileri  olmak üzere dört ana grup altındaki derslerden meydana gelir. Proje odaklı stüdyo çalışmaları eğitimin vazgeçilmez parçasıdır.
Bu dersler 3.sınıftan itibaren teknik seçmeli derslerle desteklenerek öğrencilerin özel ilgi alanlarına göre uzmanlaşması sağlanmakta ve olası lisansüstü eğitimlerine dönük kuramsal ve teknik altyapı oluşturulmaktadır.  Dört yıllık eğitim-öğretim sürecini başarı ile tamamlayan öğrenciler, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak mezun olmaya hak kazanırlar. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezunları, mimarlık, yapı ve yapı üretimi, yapı malzemeleri, mobilya tasarımı ve üretimi sektöründe tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici, gayrimenkul değerleme şirketlerinde uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı-akademisyen olarak çalışabileceği gibi kuracakları kendi iç mimarlık ofislerinde serbest iç mimar olarak da çalışabilirler.