İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Tanıtım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü TM-1 (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölümümüz öğrencileri tam burslu, yarı burslu ve %25 burslu olarak eğitim görme olanaklarına sahiptir. Bununla birlikte öğrenim süresi boyunca öğrencinin başarısına bağlı olarak, bu burslardan yararlanma imkânı da bulunmaktadır.

Program öğretim planı temelde tasarım, kültür ve sanat tarihi,  yapı bilgisi ve üretim sistemleri, bilgi teknolojileri olmak üzere dört ana başlık altında kuramsal ve mesleğe yönelik ve bilgi ve beceri kazandıran sanat ve tasarım içerikli stüdyo çalışmalarından oluşmaktadır. Bu dersler 3.sınıftan itibaren teknik seçmeli derslerle desteklenerek öğrencilerin özel ilgi alanlarına göre uzmanlaşması sağlanmakta ve olası lisansüstü eğitimlerine dönük kuramsal ve teknik altyapı oluşturulmaktadır.

Bölümümüz başarılı öğrencileri, ilgili Yönetmelik kapsamındaki şartları da sağlamak koşulu ile; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde çift anadal yaparak çift diploma ile mezun olma imkanına sahiptir.

Mezunlarımız, mimarlık, yapı ve yapı üretimi, yapı malzemeleri, mobilya tasarımı ve üretimi sektöründe tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici, gayrimenkul değerleme şirketlerinde uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı-akademisyen olarak çalışabileceği gibi kuracakları kendi iç mimarlık ofislerinde serbest iç mimar olarak da çalışabilirler.