İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Lisans Program Yeterliliği

EĞİTİM ÖĞRETİM-ÖĞRETİM İLKELERİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde verilen eğitim-öğretimle, kültür ve sanat değerlerimizden ilham alan, sorunların çözümünü kaynağında arayan, dünya kültürü ile bütünleşen, çok yönlü, üretken, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesini benimsemiş çağdaş bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders müfredatları, üçüncü yıldan başlayarak, “Fırsat Eğitimi” ilkesine dayalı “Üniversite-Sanayi İşbirliği” anlayışı içinde, sektörle bütünleşmeye olanak veren ve öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda gelişmesine yönelik bir yapıda programlanmıştır.

Bölümlerin müfredat programları, %40 oranında genel kültür ve mesleki kuramsal derslerden, %60 oranında mesleğe yönelik ve bilgi ve beceri kazandıran sanat ve tasarım içerikli atölye, stüdyo ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. Bölümlerin müfredatlarında mesleki bilgi ve teknik beceri kazandıran dersler, yaratıcı nosyon veren tasarım ve kültür dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin bireysel araştırma, sorun çözme ve projelendirme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümlerin müfredatlarında mesleki bilgi ve teknik beceri kazandıran dersler, yaratıcı nosyon veren tasarım ve kültür dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin bireysel araştırma, sorun çözme ve projelendirme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İç Mimarlık alanında İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı derecesi verilir.

İŞ OLANAKLARI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar, “iç mimar” unvanını alırlar. Disiplinler arası çalışma olanağına sahiptirler:

İç mimarlık alanlarında,iç mekan tasarımı ve donatımı,  iç mekan yeniden işlevlendirme, restorasyon, yapıları belgeleme,  iç mekan donatım elemanları ve ürünleri tasarımı, mobilya, tefriş elemanları tasarımı, prefabrik yapı ve öğeleri tasarımı, yapı malzemeleri tasarımı,

Endüstri alanında ve ekonomik alanlarda,fuar yapıları tasarlama, stant tasarımı, sergileme, kurumsal kimlik tasarlama, tanıtma, mağaza, dükkan, AVM iç mekan ve donatım elemanları tasarımı, ürün ve modüller geliştirme, paketleme,

Kültürel alanlarda, müze ve galeri iç mekanları tasarımı, müze ve galeri iç mekanları donatım öğelerinin tasarımı,

Çevre tasarımı alanlarında,kentsel ve sosyal hizmet alanlarında, kentsel mekanların donatımı ve donatım elemanları tasarımı, kent mobilyaları tasarımı, ışıklandırma, enformasyon panoları, uyarıcı ve yönlendirme objeleri tasarımı, sergi, pazar yeri, spor alanları gibi sosyal ve kültürel alanların düzenlenmesi ve buralarda kullanılacak araç ve gereçlerin tasarımı,ören yerleri yönlendirme, informasyion panoları, teşhir ve tanıtım gibi konular İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunlarının mesleki uğraş alanlarıdır.