Lisans Program Yeterliliği | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Lisans Program Yeterliliği

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

BİLGİ
1 Sanat bilgisi ve temel tasarım ilkelerini iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında kullanır.
2 Alanı ile ilgili yapım sistem ve teknolojileri, malzeme bilgisi, ürün ve seçim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
3 İhtiyaçlar ve ekonomik olanaklar çerçevesinde planlama, tasarım, uygulama ve denetleme süreçlerinde yaratıcı çözümler geliştirir.
BECERİ
4 Disiplinler arası çalışmalarda, proje yapım-yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
5 Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi kazanır.
6 Tasarım alanlarındaki çalışmalarda güncel teknolojik araçları kullanır ve gelişmeleri takip eder.
YETKİNLİK
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri 
7 Yapı maliyeti ve yapım yönetimi konularında sahip olduğu yetkinlikle doğru proje yönetimi yapar.
8 Diğer mesleki alanlar ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde, uygulama ve teknik donatım projelerini organize eder.
9 Alternatif yaklaşımlar ve özgün çözümler üretme becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
10 İç mekân tasarım ve uygulama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemeleri yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir çözümlerle analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
11 Etkin iletişim kurma, ifade edebilme ve çalışmalarını sunma yetkinliği kazanır.
12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje geliştirir ve etkinlikler düzenler.