Hakkımızda | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Hakkımızda

Vizyonumuz, tasarım ve uygulama sürecinde etkin rol üstlenecek, alanı ile ilgili bilgi ve donanıma sahip, güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinler arası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, sürdürülebilirlik ilkesini tasarım felsefesinin temel yapıtaşı olduğuna inanan çağdaş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.

Hedeflerimiz mekânların tasarlanması ve yaratılması sürecinde, “alternatif üretme”, “farklı düşünebilme”, “kamu yararı” ve “etik değerler”  çerçevesinde; yerel değerleri gözardı etmeden küresel bakış açısıyla çözümler üretebilen, sosyal ilişkileri güçlü ve kültürel birikimi olan, girişimci ve yenilikçi, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları kullanabilen, geleceği kestirebilen ve karar alma–verme inisiyatifine sahip, çevresel kaynak ve kültürel miras değerlerini koruma bilincinin önem ve gerekliliğini özümsemiş, mesleki etik açısından toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren mimar ve tasarımcılar kazandırmaktır.

HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, dört yıllık eğitim süresince öğrencilerine uluslararası standartlara uygun eğitim-öğretim programı sunmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS programı ile öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında anlaşmalı okullarda sürdürebilmektedir. Bölümümüz öğretim planı temelde  Tasarım, Sanat, Yapı-Malzeme Bilgi ve Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Tasarım konularında çeşitlenen ana ders gruplarından oluşturmaktadır. Bu dersler sosyal ve teknik olmak üzere farklı alanlara yayılan seçmeli dersler ile desteklenerek, faklı disiplinlerle birlikte çalışarak ortak projelerin üretilmesi ve öğrenclerin ilgi duydukları mesleki alanlarda uzmanlaşmalarının sağlanması hedeflenmektedir.