İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Ders Programlari

Birinci sınıfta, öğrenciyi mesleğe hazırlayacak ve yaratıcılığını geliştirecek “Temel Tasarım Eğitimi” gibi uygulamalı dersler verilmektedir. Genel kültür ve sanat kültürüne yönelik dersler diğer bölümlerle ortak alınmaktadır. İkinci sınıfta verilen Malzeme Bilgisi, Rölöve, Restorasyon, Artistik Anatomi, Yapı Bilgisi, Ergonometri ve Proje gibi kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrencilere meslek formasyonu kazandırılması amaçlanmaktadır. Üçüncü sınıfta, öğrencilere ekip çalışması ve farklı alanlara uyum sağlama becerilerinin kazandırılması için seçmeli, kuramsal ve uygulamalı dersler ve seminerler verilmektedir. Son sınıfta, öğrenciler “diploma projesi” yapmakla yükümlüdürler. Alanlarında çağdaş yaşamın bütün gereksinimlerini karşılayacak bilgi ve donanıma sahip, nitelikli bir tasarımcı kimliği edinirler.

Fakültenin, eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, içerik ve uygulama özelliklerine göre beş gruba ayrılmıştır:

A Grubu Dersler; “sanat, tasarım, proje” gibi ders isimleri ile programda yer almaktadır. Bu dersler, kuramsal bilginin yanı sıra yaratıcılığı geliştiren, mesleki bilgi ve beceri kazandıran, araştırma ve deneme yoğunluklu ve uygulamalı derslerdir.

B Grubu Dersler; A grubu dersleri tamamlayan, meslek formasyonu veren ve öğretimleri kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleşen derslerdir.

C Grubu Dersler, meslek bilgilerini derinleştirici tasarım kültürü veren ve meslek vizyonu veren kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

D Grubu Dersler; Üniversite’nin bütün birimlerinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Türk Dili, Yabancı Dil, Bilgisayar Teknolojileri  vb. ortak derslerdir.

E Grubu Dersler; öğrencinin içinde yaşadığı çağı ve çevreyi kavraması için verilen sanat ve kültür formasyonu veren kuramsal derslerdir

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde öğrenim gören bir öğrenci Üniversitenin başka bölümlerden de eşdeğer ders seçerek kredisini tamamlayabilir.

Bir bölümde, öğrenimini başarı ile yürüten bir öğrenci, eğitim öğretim sınav yönergesine uygun olarak bir başka bölümde, yan dal veya ikinci bir dalda lisans öğrenimi yapabilir. Kendilerine verilen programı süresi içinde başarı ile tamamlayan öğrenci YAN DAL veya ÇİFT ANADAL lisans diploması almaya hak kazanır. Bölümler üçüncü yıldan itibaren programda yer alan dersleri desteklemek, eksik kalan konuları tamamlamak, öğrencilerin vizyonunu geliştirmek için her yıl seçmeli dersler açar, seminer ve konferanslar düzenler. Eğitim ve öğretimdeki gelişmeleri izleyebilmek ve öğrencileri motive etmek amacı