Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
İÇM109
..........................................................
Sanat Tarihi I
INT100
..........................................................
Üniversite Hayatına Giriş
İNG101
..........................................................
İngilizce I
TÜR101
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı I
İÇM103
..........................................................
Desen I
İÇM105
..........................................................
Temel Sanat Eğitimi I
İÇM115
..........................................................
İç Mimari ve Tasarıma Giriş
TDP101
..........................................................
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I
İÇM107
..........................................................
Mimari Anlatım ve İfade Teknikleri
İÇM102
..........................................................
İç Mimari Proje I
İÇM104
..........................................................
Desen II
İNG102
..........................................................
İngilizce II
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
İÇM106
..........................................................
Temel Sanat Eğitimi II
TDP102
..........................................................
Toplumsal Duyarlılık Projeleri II
İÇM110
..........................................................
Sanat Tarihi II
İÇM108
..........................................................
Malzeme I
İÇM203
..........................................................
Bilgisayar Destekli Tasarım I
İÇM221
..........................................................
Yapı Elemanları
İÇM209
..........................................................
Malzeme II
İÇM207
..........................................................
Gölge Perspektif
AİİT201
..........................................................
Atatürk İlk.İnk.Tarihi I
İÇM201
..........................................................
İç Mimari Proje II
İÇM202
..........................................................
İç Mimari Proje III
İÇM204
..........................................................
Bilgisayar Destekli Tasarım II
AİİT202
..........................................................
Atatürk İlk.İnk.Tarihi II
İÇM208
..........................................................
Bina Bilgisi
İÇM214
..........................................................
Yapı İçi Konstruksiyon
İÇM214
..........................................................
Taşıyıcı Sistemler
İÇM301
..........................................................
İç Mimari Proje IV
İÇM305
..........................................................
Mobilya Tarihi
İÇM309
..........................................................
Teknik Donanım I
..........................................................
Teknik Seçmeli
İÇM302
..........................................................
İç Mimari Proje V
İÇM304
..........................................................
Mobilya Tasarımı
İÇM308
..........................................................
Rölöve
İÇM310
..........................................................
Teknik Donanım II
..........................................................
Teknik Seçmeli
İÇM401
..........................................................
İç Mimari Proje VI
..........................................................
Teknik Seçmeli
..........................................................
Teknik Seçmeli
..........................................................
Teknik Seçmeli
İÇM499
..........................................................
İç Mimari Bitirme Projesi
..........................................................
Teknik Seçmeli
..........................................................
Teknik Seçmeli
İÇM109 / SANAT TARİHİ I

İÇM109 / SANAT TARİHİ IAkademik Personel : Öğretim Görevlisi Dilşat Deniz ÖLEKLİ
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 2 / 2
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
Bu ders, eski çağlardan itibaren farklı bina, yapı ve yerleşim türlerinin ortaya çıkışını dönemin sosyo-ekonomik ve tarihsel bağlamı içinde irdelenmesi, kullanılan yapı malzemeleri ve tekniklerini öğrenilmesi ve mimarlık ve iç mekân alanının kuram ve uygulamasının eski çağlardan başlayarak geçirdiği dönüşümü bilmeyi amaçlar. Sanat Tarihi 1 dersi kapsamında, prehistorik dönemden itibaren dönemden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.
Ders İçeriği
  1. İÇM109.pdf
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar
·         Janson, H.W., History of Art, New York, 1963.
·         H.Sezgin, Türk ve İslam Ülkeleri MimarisineToplu Bakış, İstanbul,1979.
·         N.Sinemoğlu, Sanat Tarihi, İstanbul,1984.
·         Kuban, D. (2004), Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
·         Aslanapa, O., (1993), Türk Sanatı, Remzi Yayınevi, İstanbul.
·         Aslanapa, O., (1990), Türk Sanatı : Başlangıcından Beylikler Devrinin Sonuna Kadar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.