Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Doç. Dr. M. Serhat YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mehmet Murat ULUĞ
Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL
Öğretim Görevlisi Mehmet VANLIOĞLU
Öğretim Görevlisi Dilşat Deniz ÖLEKLİ
Öğretim Görevlisi Kübra TATAR GÜLLÜ
Öğretim Görevlisi Nurullah AKBULUT
Araştırma Görevlisi Mine ÖZOVACI KILIÇ
Araştırma Görevlisi Esra İSLAMOĞLU
Araştırma Görevlisi Şeyma İNCESAKAL
Doç. Dr. Nihat ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Ebru YAZGAN SERİNKAYA
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Öğretim Görevlisi Gökçen YİĞİT HANÇER
Öğretim Görevlisi Çiğdem DARICI
Öğretim Görevlisi Gizem GEZİNMEZ
Öğretim Görevlisi Derya HİDAYET
Öğretim Görevlisi Duygu KALEOĞLU ÖZSEVER
Öğretim Görevlisi İhsan KÖSEOĞLU
Öğretim Görevlisi Emel GÜNEL
Öğretim Görevlisi Erengül İYİEKİCİ
Öğretim Görevlisi Esra AVLANMAZ BİLECEN
Öğretim Görevlisi Figen KÖKTEN
Öğretim Görevlisi Selin AKCAN
Öğretim Görevlisi Akif UĞRAŞ
Öğretim Görevlisi Selin Sedef ERBAŞ
Öğretim Görevlisi Abdulkadir ÜSTÜN
Öğretim Görevlisi Gülşen ÖZBAKKAL
Öğretim Görevlisi Necdet KILIÇ
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (BÖLÜM BAŞKANI)

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi :Grafik Tasarım - Goethe Institut:Almanca
Yüksek Lisans : Universität der Künste -Berlin Technische Universität Berlin
Doktora : Freie Universität

Telefonu :
Odası :
E-Posta : yuksel.bingol@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yüksel BİNGÖL (BÖLÜM BAŞKANI)
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   T.Ş.Soner,”Endüstrileşme Sürecinde Tasarım ve William Morris” Akdeniz Üniversitesi 2007
D E. Bomba;” Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Modülerlik ve Şehzade Camii’nin Modülerlik açısından İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi,2005
N. Tekkanat, “Modülerlik ve Altın Oran” Akdeniz Üniversitesi,2005 Ö. Durmaz Irmak, “Mimaride Figür-Mekan İlişkisi” Akdeniz Üniversitesi, 2007
R. Keçeci; “Cumhuriyet Dönemi Paralarının Grafiksel Tasarımı”, 1999
F. Koçal; “Mevlana’nın Tanıtım Faaliyetlerinin Grafiksel Açıdan İncelenmesi (Cumhuriyet Dönemi), Gazi Üniversitesi,1999
Ş. Tuncer; “Osman Hamdi’nin Sanatında Ulusal Üslup ve Kimlik Arayışı” Gazi Üniversitesi,1997
S. Tuna; “ İlkokuma ve Yazma Öğretiminde İllüstrasyondan Faydalanma”, Gazi Üniversitesi,1997
B. Davun; “ Anasınıfı Öğrencilerinde, Sayı Kavramını Geliştirmeye Yönelik Görsel Araçlar ve Anasınıfı Öğrencileri İçin Sayı Kavramı Alıştırma Kitabı Örneği”, Gazi Üniversitesi,1997
A. Ursavaş; “ Bilgisayarda Animasyon ve Uygulamam Alanları”, Gazi Üniversitesi, 1997
K. Uzar; “ Reklamın Güdüleyici Unsurları ve Tüketici Davranışlarında Güdülemeye Etki Eden Faktörler”, Gazi Üniversitesi,1995
A. Arısoy; “ İlkokullarda Resim-İş Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar”, Gazi Üniversitesi, 1994 Emel Yılmaz; “Grafik Sanatı ve Yardımcı Grafikerlik”, Gazi Üniversitesi,1987
K. Başoğlu; “Açık Büro Sistemlerinde Modüler-Ergonomik Donatım Elemanları Tasarımı” Gazi Üniversitesi, 1989
T. Candemir; “1983-1993 Basın Aracılığı İle Yapılan Banka Reklamları”, Gazi Üniversitesi,1994
T. Karaaslan; “Türkiye’nin Tanıtımına Yönelik Afiş Tasarımları”, Gazi Üniversitesi, 1994,
T. D. Kalfat; “ Günümüz Basılı Reklamlarda Kadın İmajının Kullanımı (1990-1994)”, Gazi Üniversitesi, 1994
S. Tayhan; “Resimde Görsel Anlatım Unsurları”, Gazi Üniversitesi,1994
N. Gökbulut; “Temel Sanat Eğitiminde Görsel Alanın Arındırılmasına İlişkin Bir Uygulama Örneği”, Gazi Üniversitesi,1992
N. Bayraktaroğlu, ”Tavşanlı İğne Oyaları”, Gazi Üniversitesi,1986 H. Turgut, ”Buldan’da Kasnak İş’inin Bugünkü Durumu”, Gazi Üniversitesi,1986
M. Bal; “Orta Dereceli Okullarda Sanat Eğitimi (1924-1993)”, Gazi Üniversitesi,1993,
N. S. Ersöz; “ Türkiye’de Grafik Sanatçıların Gelişimi ve Grafik Sanatçılar 1923-1993), Gazi Üniversitesi,1993 
S. Ergenel (Çevik); “Siyasi Afişler (1946-1993)” Gazi Üniversitesi,1993
Ş. Markaloğlu; “Nallıhan İğne Oyaları”, Gazi Üniversitesi,1986
İ. Kaygusuz, “Tasarım ve Mimaride Değişim-Yabancılaşma Süreci Türkiye Üzerine Deneme”, Hacettepe Üniversitesi,1987
Sedef Selin Erbaş, “Geleneksel Gaziantep Evleri’nin İç Mekân Tasarımı” Atılım Üniversitesi, 2013 
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   M. Işık; “ Fotoğrafın Günümüz Sanatında Kullanımı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi,1996
E. Yılmaz; “Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Grafik Tasarımı Eğitiminde Uygulanan Yöntemler” Gazi Üniversitesi,1993
A. Tepecik; “Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri”, Gazi Üniversitesi,1994
E. Ünver; “Liselerde Sanat Eğitimi ve Öğretimi”, Gazi Üniversitesi, 1997
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Prof. Dr. Yüksel Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp, İshak Paşa Sarayı Çevre Düzenlemesi, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 12-14 Ekim 2010 –Ağrı Bingöl, Y. -Öztürk, Ş., “Hatibiye Medresesi Restorasyonu” “VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu-VII. International Symposium of Lake Region”,Bitlis,04-07 Ekim 2011
Bingöl, Y. "İshak Paşa Türbesi Mimari Tasarımının Ahlat Kümbetleri İle Karşılaştırılması" “Comparison Of İshak Pasha Tomb With Ahlat Cupolas In Terms Of Architectuaral Design/Second İshak Pasha” , I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, 23-25 Ağustos 2012 Ahlat Bitlis.

Bingöl, Y. “İslam'da Resim Yasağı” (Paıntıng Prohıbıtıon ın Islam), II. Uluslararası AhlatAvrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu 25-27 Eylül 2013, Ahlat – Bitlis (The thırd Internatıonal AhlatEurasıa Symposıum on Scıence, Culture and Art, 25nd-27th September 2013, Ahlat-Bitlis) (yayımlanmıştır)

Bingöl, Y. “İshak paşa Sarayı’na Anlam Veren hayat Ağacı Motifleri”, (Thetree of Lıfe Ornaments Whıch Attrıbute a Meanıng to the Ishak Pasha Palace), Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, 03-05 Ocak 2013 Sarıkamış (International Symposıum of Sarıkamış ,January 03 th – 05 th 2013 – Sarıkamış)

Bingöl, Y. “İshak Paşa Sarayı'nın Müze ve Kültür Merkezi Olarak Değerlendirilmesi”, IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, 06–07 Haziran 2013 – Doğubayazıt

Graficon-International Graphic Arts Events, University Fine Art Faculty Graphic Department Events, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya, 01 Mart 2013

Bingöl, Y. “Görsel İletişim de Güdüleyici ikonlar”, İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim, Uluslararası Katılımlı Sempozyum Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya, 24-26 Ekim 2013
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1   Y.BİNGÖL Der Ishak Pascha Palast in Doğubeyazıt am Berg Ararat, (Ishak Paşa Sarayı – Doğubeyazıt); Ein Beitrag zur Baugeschichte eines Türkischen Palastes im 18, Jahrhundert. Edition Orient, Berlin 1982.

Y.BİNGÖL İshak Paşa Sarayı – Doğubayazıt, İş BankaSI Kültür Yaınları, Ankara l 2001

Y.BİNGÖL Der Ishak Pasha Palace (Ishak Paşa Sarayı ); Sistem Ofset Yayıncılık Cultural Publication, Ankara 2009

Bingöl, Y. İshak Paşa Sarayı-Doğubayazıt, Kültür Bakanlığı (Yayın aşamasında),2016
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Y. BİNGÖL “Avrupa’da Bauhaus’a Kadar Sanatçı Yetiştirme Sorunu” Yeni Boyut Sayı: 4/29, Ankara 1985,ss. 32-33.
Y. BİNGÖL “Bauhaus ve Endüstriyel Gelişmelerin Sanat Eğitimine Etkileri” Yeni Boyut, Sayı: 4/3, Ankara 1985, ss. 25-27.
Y. BİNGÖL “Türkiye’de Sanatçı Yetiştiren Kurumlarda Yenileşme Hareketleri ve Karşılaşılan Sorunlar” Üniversitelerde Sanat Eğitimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mart 1986, ss. 4-11.
Y. BİNGÖL “Reflection of the Pictorial Elements of the Traditional Turkish Carpet and Rug Arts in Contemporary American Artists Mark Rothko, Josef Albers, Alfred Jensen, Andy Worhol and Frank Stella’s Work” H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları: 5, Ankara 1986, ss. 127-135.
Y. BİNGÖL “Geleneksel Türk Halı-Kilim Sanatlarındaki Resimsel Unsurların Çağdaş Amerikan Sanatçılarının - Mark Rothko, Josef Albers, Alfred Jensen, Andy Worhol, Frank Stella – Eserlerinde Yansıması” Sempozyuma sunulan Tebliğ: Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Çağdaş Sanatlar, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları: 5, Ankara 1986, ss. 27-39.
Y. BİNGÖL “İlk İslam Kültüründe Plastik Sanatların Yeri, Önemi ve Tasvir Yasağı Düşüncesi” Türk Kültürü, Sayı: 289, Yıl: XXV, Mayıs1987, ss.9-20
Y. BİNGÖL Duvar Resminde Rönesans I Artist, S.3, Nisan 1986 Y. BİNGÖL Duvar Resminde Rönesans II Artist, S.4, Nisan 1986 Y. BİNGÖL Duvar Resminde Rönesans III Artist, S.5, Nisan 1986
Y. BİNGÖL “Çağdaş Türk Sanat Eğitiminde Yeni Denemeler” Mavi Ankara Sanat, S. 6, Aralık, 1986 (Özel Sayı) Y. BİNGÖL “47. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde İlgimi Çeken Resimler” Mavi Ankara Sanat, Sayı:6, Aralık, 1986 5
Y. BİNGÖL Uygulamalı Sanat Eğitimi, Çitosan Endüstri ve Kültür Dergisi Sayı:3, Sayfa 26-27, 1986 (Organize ettiğim bir sanat eğitimi kursu programı) Y. BİNGÖL Güzel Sanatlar Eğitimi Veren Kurumlarımız, Mavi Ankara Sanat, Temmuz, 1987
Y. BİNGÖL “Foto-Grafik Tasarımı Yöntemi Üzerine Bir Deneme” Mavi Ankara Sanat, Haziran, 1987
Y. BİNGÖL “Federal Almanya’da Yaşayan Türk Sanatçıları I : Hanefi Yeter” Mavi Ankara Sanat, Haziran, 1987
Y. BİNGÖL Açık Büro Sistemi ve Donatım Elemanları, İç Mekan Donatım Elemanları ve Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1987 (Kitap)
Y. BİNGÖL Avrupa’da Türk Sanatçıları, Mehmet Güler, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 67-73, Haziran 1990
Y. BİNGÖL Avrupa’da Türk Sanatçıları II., Bekir Sami Çimen; Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 26-29, 8 Ekim 1990
Y. BİNGÖL Avrupa’da Türk Sanatçıları Seyit Bozdoğan, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 30-34, 88, Mart 1991
Y. BİNGÖL Avrupa’da Türk Sanatçıları, Azade Köker ve Sanatı, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 66-71, 94, Haziran 1991
Y. BİNGÖL Başkentte Yeni Bir Resim Heykel Müzesi, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 37-41, 90, Aralık 1991
Y. BİNGÖL Avrupa’da Türk Sanatçıları: Hazma İnanç, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 28-34, 90-91, Mart 1992
Y. BİNGÖL Kapadokya’da Bir Alman Sanatçı: Kurt Link, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, S. 12-16, 87-88, Eylül 1992
Y. BİNGÖL Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçılarımız: Nur Gökbulut, Sanat Çevresi, Sayı:162, Nisan 1992
Y. BİNGÖL Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçılarımız: Mürşide İçmeli, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Dergisi, Mart 1993
Y. BİNGÖL Estetik Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, S.2, s.37-42, Ankara 1992
Y. BİNGÖL Resim İş Eğitim Kurucularından Malik Aksel’in Sanat ve Eğitim Anlayışı: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı:3, Sayfa:255-257, 1992
Y. BİNGÖL Avrupa’da Yaşayan Türk Sanatçıları: Hanefi Yeter, Sanat Çevresi 1993 (yayınlanacak)
Y. BİNGÖL Atatürk ve Güzel Sanatlar, Akdeniz Üniversitesi Bülteni, S:43, s.7-9, Kasım 1998
Y. BİNGÖL Atatürk ve Sanat, Antalya Kültür ve Sanat Bülteni, Yıl.6, S:65, s. Kasım 2000
Y. BİNGÖL İshak Paşa Sarayı ve Çevresinin Arkeolojik Topografyası (İshak Paşa Sarayı’nın Çevre Düzenlemesi Konusunda Bazı Öneriler), s.215-226, Editör: Oktay Belli, Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu İstanbul 2004
Y. BİNGÖL Arkeo-Art, Arkeo-Art Kataloğu, Lefkoşa 2004
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   Y. BİNGÖL Türkiye Sanatçılar Birliği Sergisi (Açılış Konuşması ve Radyo konuşması) Berlin19 Mayıs 1979
Y. BİNGÖL Die Türkei – Heute (Türkiye Cumhuriyeti’nin Hukuksal ve Politik Yapısı) Friederich – Naumann Vakfı, Berlin 27 Nisan 1979 (Konferans)
Y. BİNGÖL 45 Sergi Nedeni ile Devlet Resim Heykel Sergisinin Sorunları Sanat Kuruluşu, 5 Aralık, Ankara 1984 (Açık Oturum)
Y. BİNGÖL Yapılmakta Olan Küçük Konularda Olası Sosyal Psikolojik Sorunlar ve Çözüm Önerisi, (Seminer: Konut ve Mobilya Tasarım) ODTÜ 3-4 Mart 1986
Y. BİNGÖL Türkiye’de Sanatçı Yetiştiren Kurumlarda Yenileşme Hareketleri ve Karşılaşılan Sorunlar, (Üniversitelerde Sanat Eğitimi Sempozyumu) Dokuz Eylül Üniversitesi Mart 1986
Y. BİNGÖL Endüstri Fuarları, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe, 1987 (Konferans)
Y. BİNGÖL Mobilya’nın Evrimi, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Aralık 1987 (Konferans)
Y. BİNGÖL 1988/89 Eğitim Öğretim Yılında Sanat Eğitimi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, 29 Ekim 1988 (Konuşma)
Y. BİNGÖL Bauhaus ve Eğitim Felsefesi, 1) Gazi Üniversitesi, 9 Mart 1989 2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 19 Kasım 1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Federal Almanya’da Sanat Eğitimi Müfredatı ve Uygulama Örneği, (Seminer: Ankara Alman Kültür Merkezi ve Gazi Eğitim Fakültesinin katkıları ile tarafından organize edilmiştir.) Gazi Üniversitesi 12 Nisan 1990
Y. BİNGÖL Geleneksel Türk Kilim ve Halı Motiflerinin Çağdaş Sanata Yansıması, GESAM, 9 Mart 1991 (Konferans)
Y. BİNGÖL Türk Resim Sanatında Yöresellik-Evrensellik, GESAM, 30 Mart 1991 (Açık Oturum)
Y. BİNGÖL Alman Eğiti m Sistemi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 25 Kasım 1991 (Konferans)
Y. BİNGÖL Türk Alman İlişkileri ve Alman Teknik İş Birliği Kurumu Faaliyetleri, Gazi Üniversitesi 1991 (Konuşma) 8
Y. BİNGÖL Almanya’da ve Türkiye’de Sanat Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 22 Mayıs 1991 (Konferans)
Y. BİNGÖL Resim İş Eğitim Bölümü Kurucularından Malik Aksel’in Sanat ve Eğitim Anlayışı, 1) G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, 19 Aralık 1991 2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 20 Kasım 1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Kunst im Öffentlichen Raum (Dış Mekanda Sanat), Ankara-Alman Kültür Merkezi 10 Ocak 1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Dış Mekanda Sanat, Ankara Radyosu, 14 Ocak 1992 (Radyo Konuşması)
Y. BİNGÖL Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 60’lı Yılların Grafik Sanatı, Ankara-Alman Kültür Merkezi 21 Mayıs 1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Weimar Döneminin Eleştirel Grafik Sanatı (Yeni Nesnelcilik), Ankara-Alman Kültür Merkezi 2 Haziran 1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Grafik Sanatları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 20.11.1992 (Konferans)
Y. BİNGÖL Kapadokya Çevre Düzenleme Projesi ve Sanatçı Köyü (Tebliğ), Nevşehir 1992
Y.BİNGÖL Mimar Sinan’ın Eserlerinde Modülerlik ve Şehzade Cami (Konferans), Erciyes Üniversitesi, Kayseri1995
Y. BİNGÖL Plastik Sanatlarda Analiz Yöntemi (Konferans), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1997
Y. BİNGÖL Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Yeniden Yapılanma (Seminer), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay 2002
Y. BİNGÖL Çağdaş Sanat Akımları (Konferans) Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2002 Y. BİNGÖL Geleneksel Selçuklu Motiflerinin Seramik Sanatına Uygulanabilirliği (seminer) , Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2002 Y. Bingöl, İshak Paşa Sarayı’nın Tarihlendirilmesi, I Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 8-10 Ekim 2007 Doğubayazıt
Y. Bingöl, İshak Paşa Sarayı-Doğubayazıt, Konferans/Seminer, TMMO- Van Mimarlar Odası,16-17 Mayıs 2008,Van
Y. Bingöl / Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk, İshak Paşa Sarayı ve Çevresinin Kültürel ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi, II Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 8-10 Ekim 2008 – Doğubayazıt
Y. Bingöl, "Sanat ve Kişilik" Panel, Mustafa Kemal Üniversitesi, 27 Mart 2009 – Hatay
Y. Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk – Prof. Dr. Yüksel Bingöl : “ Geleneksel Van Evlerinde Malzeme ve Yapım”. “V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu”, 09-13 Haziran 2009 Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van
Y. Bingöl, İshak Paşa Sarayı ve Çevresinin Arkeolojik Topografyası (İshak Paşa Sarayı’nın Çevre Düzenlemesi Konusunda Bazı Öneriler) II Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 9
Y. Bingöl, Bauhaus ve Eğitim İlkeleri, XXIX. MOBBİG 1-3 Ekim 2009 Akdeniz Üniversitesi – Antalya
Y. Bingöl, Resim-İş Eğitimi Bölümü Kurucularından, Malik Aksel’in (1901-1987) Sanat ve Eğitim Anlayışı, Gazi Üniversitesi, 24 Kasım 2009 - Ankara
Y. Bingöl, Avrupa Birliği Ülkelerinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri ile Türkiye’dekilerin Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Onuncu Yıl Etkinlikleri, Kütahya,14 Mayıs 2010
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   1975-76 Hamburg Üniversitesi Çevre Tasarımı Projesi, Berlin (Grup çalışması)
1976 Hür Berlin Üniversitesi Çevre Düzenleme Projesi, Berlin (Grup Çalışması)
1985-88 Hacettepe Üniversitesi – Beytepe Kampusu Çevre Düzenleme Projesi, Ankara
1987-88 Açık Büro Donatım Elemanları Tasarımı, Tepe Mobilya, Ankara
1989 Kapadokya ve Sanat, Nevşehir Valiliği – Gazi Üniversitesi
1993 Kapadokya Çevre Düzenleme Projesi, Gazi Üniversitesi – Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu
2001 Döşemealtı Halıları (Döşemealtı köylerinde yapılan araştırma projesi) – Antalya
2003 Gıyasettin Keyhüsrev Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi (Proje Yürütücüsü ve Tasarımcı) – Antalya
2003 Attalos Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi (Proje Yürütücüsü ve Tasarımcı) – Antalya
2004 Akdeniz Üniversitesi Atatürk Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi (Proje Yürütücüsü ve Tasarımcı)
2006 “Arkeo-Art” ,Sanat Projesi-ANTALYA 2007 Antalya –Kent Mobilyaları Tasarımı-ANTALYA
2010- Proje: „Malazgirt Zafer Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi“ Prof. Dr. Yüksel Bingöl, Prof. Dr. Muammer Hacıbaloğlu -Atılım Üniversitesi, Prof. Dr. Suphi Saatçi - Mimar Sinan Üniversitesi, Dr. Yüksel SAYAN - Ege Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRKVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ali İhsan Gürsoy - Kültür Turizm Bakanlığı Temsilcisi, Hayrettin Çetin - Kültür ve Turizm Müdürü, Y. Mimar Mustafa SÜTİÇEN Geleneksel Anadolu-Türk Evleri, Araştırma; Kitap-Katalog Yayın Projesi Kültür Bakanlığı (devam ediyor 2016)
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1   1985-1988 - BÖLÜM BŞK. (Kurucu), HACETTEPE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIM
1988 -1990 & 1993- 1995 & 1997-1998 - BÖLÜM BŞK. GAZİ SANAT (RESİM-İŞ )EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1998-2004 - DEKAN (Kurucu), AKDENİZ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2001-2004 - MÜDÜR (Kurucu), AKDENİZ SERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2006 - BÖLÜM BŞK. (Kurucu), AKDENİZ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
2007-2010 DEKAN (Kurucu), ATILIM GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARIK
2007-2008 BÖLÜM BŞK. (Kurucu), ATILIM GRAFİK TASARIM
2008-2010 BÖLÜM BŞK. (Kurucu), ATILIM İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   TSB : Türkiye Sanatçılar Birliği – Berlin (kurucu üye, 1978-81 Yönetim Kurulu Başkanlığı)
TBTM : Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi – Berlin (kurucu üye)
GESAM : Türkiye – Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (Teknik-Bilim Kurulu Başkanı)
İLESAM : Türkiye – İlmi Eser Sahipleri Meslek Birliği (üye)
ÖVDER : Türkiye – Öğrenci Velileri Derneği (Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı)
FNS : Friedrich Naumann – Stftng (Friedrich – Naumann – Vakfı) – Almanya (üye)
VBE : Verband Berliner Erzieher (Berlin Eğitimciler Derneği) (üye)
BBKB : Berufsferband Bilden der Künstler Berlins, (Berlin Sanatçılar Meslek Birliği), (üye)
VSA : Verband der Stipendiaten und Altstipendiaten der FNS.(Friedrich–Naumann–Vakfı Bursiyerleri Birliği), (kurucu üye)
GTZ : Deutsche Gesellschaft für Tecnische Zusammenarbeit (Alman Teknik İşbirliği Kurumu) (üye)
TDKB : Türkisch – Deutsches Kulturbeirat (Türk – Alman Kültür Konseyi) (üye)
AGD : Almanya’da Öğrenim Görmüş Akademisyenler Derneği, kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
AKSAD : Akdeniz Sanatlar Akademisi Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   1968- Özgün baskı 2.lik ödülü Gazi Eğitim Enstitüsü
1976- Hamburg Üniversitesi Çevre Tasarımı Projesi, mansiyon ödülü
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1   Teknik Seçmeli Seçmeli2