Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Doç. Dr. M. Serhat YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mehmet Murat ULUĞ
Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL
Öğretim Görevlisi Mehmet VANLIOĞLU
Öğretim Görevlisi Dilşat Deniz ÖLEKLİ
Öğretim Görevlisi Kübra TATAR GÜLLÜ
Öğretim Görevlisi Nurullah AKBULUT
Araştırma Görevlisi Mine ÖZOVACI KILIÇ
Araştırma Görevlisi Esra İSLAMOĞLU
Araştırma Görevlisi Şeyma İNCESAKAL
Doç. Dr. Nihat ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Ebru YAZGAN SERİNKAYA
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Öğretim Görevlisi Gökçen YİĞİT HANÇER
Öğretim Görevlisi Çiğdem DARICI
Öğretim Görevlisi Gizem GEZİNMEZ
Öğretim Görevlisi Derya HİDAYET
Öğretim Görevlisi Duygu KALEOĞLU ÖZSEVER
Öğretim Görevlisi İhsan KÖSEOĞLU
Öğretim Görevlisi Emel GÜNEL
Öğretim Görevlisi Erengül İYİEKİCİ
Öğretim Görevlisi Esra AVLANMAZ BİLECEN
Öğretim Görevlisi Figen KÖKTEN
Öğretim Görevlisi Selin AKCAN
Öğretim Görevlisi Akif UĞRAŞ
Öğretim Görevlisi Selin Sedef ERBAŞ
Öğretim Görevlisi Abdulkadir ÜSTÜN
Öğretim Görevlisi Gülşen ÖZBAKKAL
Öğretim Görevlisi Necdet KILIÇ
Doç. Dr. M. Serhat YENİCE

Akademik Geçmiş
Lisans : Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi
Doktora : Selçuk Üniversitesi

Telefonu :
Odası :
E-Posta : serhat.yenice@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
M. Serhat YENİCE
Kısa Özgeçmiş

1978 - İzmir doğumludur. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Lisans eğitimini tamamlayarak aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2005 yılında Yüksek Lisans, 2011 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Bir süre Öğr.Grv.Dr. olarak hizmet verdikten sonra 2012 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr. olarak görevine başlamıştır. 2015 yılında Doçent Doktor ünvanı alan M.Serhat YENİCE'nin kentsel dönüşüm, tarihi çevre koruma ve yenileme, coğrafi bilgi sistemleri, kentsel tasarım, şehirsel donatılar konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma makaleleri bulunmaktadır. Doç.Dr. M.Serhat YENİCE, Lisans düzeyinde Şehir Planlama ve İmar Hukuku, Şehircilik Stüdyosu, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım Stüdyosu; Lisansüstü düzeyde Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Koruma-Yenileme, Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı derslerini yürütmektedir.

Araştırma Konuları

Tasarım, Planlama, Kentsel Dönüşüm, Tarihi Çevre Koruma-Yenileme, İmar ve Çevre Hukuku, Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014

Yenice, M.S. (2014). Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1), 76-88. 

2 2013

Yenice, M.S. (2013). İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 430-439 .

3 2012

Yenice, M.S., Eryiğit, S. (2012). The determination of primary school adequacy in Bartin City. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 1821-1826.

4 2012

Yenice, M.S. (2012). A GIS-based method for determining of regeneration strategies in historic urban quarters. International Journal of Arts & Sciences, 5(7), 245–255.

5 2012

Yenice, M.S. (2012). Konya Kentinin Planlama Tarihi ve Mekânsal Gelişimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 343-350.

6 2012

Yenice, M.S. (2012). Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik ve Erişebilirlik Analizi; Burdur Örneği, Türkiye. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), 41-47.

7 2011

Yenice, M.S.,Çiftçi, Ç. (2011). Sustainable Development and Urban Form; Planning Experiences of Konya City. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Volume 7, 13-22.

8 2008

Özcan, K., Yenice, M.S. (2008). Arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği: Koruma–geliştirme stratejileri için bir yöntem önerisi Konya Alâeddin Tepesi, Türkiye örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5(1), 413-429.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 İslamoğlu, E., Yenice, M.S. (2018). The influences of syrian refugees on turkish cities: Kilis case. Suspended Living In Temporary Space. 9 October 2017 Politecnico Di Torino.Turin, Italy. 

2 2017 M.S.Yenice, E.İslamoğlu. "Cultural Heritage Management: A Model Proposal for Yesemek Archeological Sites". ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 April 2017, Sarajevo

3 2017 Özovacı, M., Yenice, M.S. (2017). The New Building in Historical Environment and Cultural Sustainability: İstanbul Courthouse Experience. ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 April 2017, Sarajevo.

4 2014

Yenice, M.S. (2012). A Comparative Analysis for Urban Regeneration Policies, France, Holland and Turkey. 24th International Building&Life Congress, 5-7 April 2012, pp.559-565, Bursa, Turkey.

5 2010

Ç. Çiftçi, F. Meşhur, M.S. Yenice, F. Özdemir, S. Levend, “Urban Regeneration Strategies in Historical City Center of Beyşehir-Konya/Turkey”, 14th International Planning History Society Conference, pp.537-552, 12-15 July 2010 İstanbul. (2010).

6 2010

Ç. Çiftçi, F. Meşhur, M.S. Yenice, F. Özdemir, S. Levend, “Evaluation of the Land Use Decisions to Coastal Areas Protection; a Case Study in Mudanya-Bursa, Turkey”, BALWOIS 2010 - 25, 29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, (2010).

7 2009

M.S. Yenice, “A Critical Look to the Transformation Applications in Traditional City Textures and Close Surrounding; Konya, Turkey”, The Urban Project-International Conferance 4-7 June 2008, pp.382-391, Delft University of Technology, Netherlands. (2009).

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Yenice, M.S., Karadayı Yenice, T. (2018). Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2):552-562.

2 2015 Yenice, M.S. (2015). A Method for Evaluation of the Efficiency of Urban Green Spaces; Aksaray, Turkey. Artium 3(2), 54-65. 
3 2014

Yenice, M.S. (2014). Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri. Artium, 2(2), 70-84.

4 2005

Özcan, K., Yenice, M.S. (2005). Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Sürecinde Konya Kent Formunun Evrimi. Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı,  c.VIII, s.249-257, Konya.

5 2005

Yenice, M.S. (2005). Mekânsal Gelişim Sürecinde İmar Plânlarının Rolü; Konya Örneği.Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı, ISBN:9944-60-056-3, c.VIII, s.259-267, Konya.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2013

Karadayı Yenice, T., Yenice, M.S. (2013). Gaziantep Kültür Yolu Turizm Alanının Erişebilirliğinin Evrensel Tasarım İlkeleri Yönüyle Değerlendirilmesi. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 2013 UKEM, “Bildiri Kitabında” s.179-189, Konya.

2 2009

Ç. Çiftçi, F. Meşhur, M.S. Yenice, F. Özdemir, “Burdur Gölü Sulak Alanının Korunmasında Kentsel Arazi Kullanım Politikalarının Değerlendirilmesi”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, “Kentleri Korumak ve Savunmak” isimli bildiri kitabında  s.233-248, Antalya, (2009).

3 2007

M.Ç. Meşhur M.S. Yenice, F. Özdemir, M. Topçu “Koruma-Planlama İlişkisi(zliği); Gelibolu‘da Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik (Karşı) Müdahaleler”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, “Planlama Meslek Alanı Geçmişten Geleceğe” isimli bildiri kitabında s. 359-370, Ankara, (2007).

4 2005

K. Özcan, M.S. Yenice, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Sürecinin Kentsel Form Üzerindeki (Olası) Etkileri; Konya, Türkiye Örneği”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, “Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler, Fırsatlar” bildiri kitabında s.273-281, İstanbul, (2005).

5 2005

İ. Bakır, Ü. Ter, M.S. Yenice, “Konya Meram Doğal Sit Alanlarının Korunmasında Koruma Planlarının Etkileri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, s.131-134, Isparta, (2005). 

6 2003

Ç. Çiftçi, , M.S Yenice,, N.Serdaroğlu, “Konya Kenti Kampus-Merkez ve Kampus-Konut Ulaşımının İrdelenmesi,  Konya'da Planlama Tartışmaları”, s.31-41, Konya. (2003). 

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2012

Dergi Editörlüğü, ARTİUM, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi

2 2012

Diğer Yazarlar Tarafından Yayınlarına Yapılan Atıflar

3 2012

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2011

Tarihi Kent Merkezlerinde Sürdürülebilir Yenileme İçin Model Önerisi: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 09101025

2 2010

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması : Bir Model Önerisi, TÜBİTAK - KAMAG108G173-108G187

3 2010

Konya Üniversitesi Kampüs Alanı Tasarımı 2010 (A.Alkan ile birlikte)

4 2010

Gümüşhane Üniversitesi Kampüs Alanı Tasarımı 2010 (A.Alkan ile birlikte)

5 2009

Ardahan Üniversitesi Kampüs İmar Planı 2009 (A.Alkan ile birlikte)

6 2009

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Kampüs İmar Planı 2009 (A.Alkan ile birlikte)

7 2006

Konya Nakiboğlu Camii ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı (1/1000), S.Ü. Müh. Mim. Fak. Döner Sermaye İşletmesi, Konya, (2006). (Ş. Aydın ile birlikte).

8 2003

Konya Ereğli Revizyon ve İlave İmar Planı,  S.Ü. Müh. Mim. Fak. Döner Sermaye İşletmesi, Konya, (2003), [Ş.Aydın, Ö. Karakayacı ve H.Ulvi ile birlikte).

9 2002

Aksaray kenti Revizyon ve İlave İmar Planı (1/1000+1/5000), S.Ü. Müh. Mim Fak. Döner Sermaye İşletmesi, Konya, (2002), (R.Erdem, Ş.Aydın ve H.Yıldırım ile birlikte).

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2013

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Şehircilik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 

2 2012

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 

3 2012

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 

4 2012

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı 

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2014

“İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 430-439, (2013).  TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Ankara, 2014.

2 2006

Selçuk Üniversitesi Gelir Tesisleri Kurum içi (sınırlı) Mimari Proje Yarışması, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 2006. (Mimar Osman Özyurt ve Mimar Tülay Karadayı Yenice ile birlikte) : Mansiyon Ödülü

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İÇM202 İç Mimari Proje III Zorunlu5
2 İÇM401 İç Mimari Proje VI Zorunlu5
3   Teknik Seçmeli Seçmeli2
4   Teknik Seçmeli Seçmeli2
5   Teknik Seçmeli Seçmeli2